Shërbime të QuickBooks® Accountant, Trajnime dhe Konsulence në punë

Ardiana Bunjaku
Drejtoreshë Ekzekutive
Shoqata e Kontabilistëvë të Certifikuar dhe Auditorve të Kosovës

Deklarata e Klientit

Nerxhivane Islami, Zyrtare e Lartë për kontabilitet
Departmenti për Buxhet dhe Financa
Ministria e Infrastrukturës
Republika e Kosovës

Deklarata e Klientit

Produktet